Skatt og avgifter

Skatt og avgift

  • Bistand med oppsett av selvangivelse og ligningspapirer
  • Bistand med aksjonærregisteroppgaver
  • Bistand i forbindelse med skatter og avgifter
  • Bistand i forbindelse med arv og generasjonsskifte
  • Bistand med endringsmelding til Foretaksregistret med aktuelle dokumenter
  • Andre relaterte tjenester som naturlig faller inn under vårt kompetanseområde